Effektive innkjøp


Fra manuell til digital systematisering av leverandører og nedlasting av anbudsdokumenter.

Store organisasjoner bruker i dag mye energi på utsending av anbudsdokumentasjon til aktuelle leverandører.
Mange er heller ikke flinke nok til å skaffe tilbud fra ett stort utvalg leverandører ved små og mellomstore innkjøp.

Dette kan de nå gjøre noe med:

Digikom Innkjøp som er utviklet i samarbeid med Ålesund Kommunes innkjøpsavdeling har som hovedhensikt å systematisere aktuelle leverandører til de forskjellige tjenestene og produktene de kjøper inn.
Løsningen bidrar også med utsendelse av e-post til aktuelle leverandører når det er behov for innkjøp, samt at leverandørene kan laste ned anbudsdokumenter selv fra Internett. Dette forenkler i vesentlig grad ett arbeid som tidligere var tidkrevende og kostbart og sørger for at det blir flere om beinet.

(: Kostnadene var tjent inn i løpet av de ti første anbudene.
- Innkjøpssjef Karsten Almås i Ålesund Kommune.
Ålesund Kommunes Innkjøpsavdelig har vært brukere av systemet i over 3 år og gjør dette i ett innkjøpssamarbeid med 11 av sine nabokummuner.

Bergen Kommune tok i bruk systemet høsten 2002 og samarbeider om innkjøp med 13 nabokommuner.

Søre Sunnmøre Innkjøpsforum som består av 5 kommuner har fått levert løsningen i mars 2004.

Ålesund Kommune Innkjøp
Bergen Kommune Innkjøp
Søre Sunnmøre InnkjøpsforumTa kontakt med Digikom om dette er interessant for din organisasjon.

<<< Tilbake

 
...webløsninger
Presenter deg for verden.
...presse
effektiv kommunikasjon mellom din bedrift og pressen.
...nettavis
Komplette avisløsninger for web
...nyhetsbrev
send nyhetsbrev til dine kunder og kontakter.
...lønnsrapportering
Sjekk ut DigiLønn vårt unike system for styring av prosjekter mot kunder med rapportering av lønn og valgfri integrasjon mot lønn og fakturasytemer. Utsending og godkjenning av timelister via mobil.
Over 1500 ansatte bruker nå dette systemet hos våre kunder Elite Service Partner AS, Ren Pluss AS og Insider AS
Les mer...