Effektive innkjøp


Fra manuell til digital systematisering av leverandører og nedlasting av anbudsdokumenter.

Store organisasjoner bruker i dag mye energi på utsending av anbudsdokumentasjon til aktuelle leverandører.
Mange er heller ikke flinke nok til å skaffe tilbud fra ett stort utvalg leverandører ved små og mellomstore innkjøp.

Dette kan de nå gjøre noe med:

Digikom Innkjøp som er utviklet i samarbeid med Ålesund Kommunes innkjøpsavdeling har som hovedhensikt å systematisere aktuelle leverandører til de forskjellige tjenestene og produktene de kjøper inn.
Løsningen bidrar også med utsendelse av e-post til aktuelle leverandører når det er behov for innkjøp, samt at leverandørene kan laste ned anbudsdokumenter selv fra Internett. Dette forenkler i vesentlig grad ett arbeid som tidligere var tidkrevende og kostbart og sørger for at det blir flere om beinet.

(: Kostnadene var tjent inn i løpet av de ti første anbudene.
- Innkjøpssjef Karsten Almås i Ålesund Kommune.
Ålesund Kommunes Innkjøpsavdelig har vært brukere av systemet i over 3 år og gjør dette i ett innkjøpssamarbeid med 11 av sine nabokummuner.

Bergen Kommune tok i bruk systemet høsten 2002 og samarbeider om innkjøp med 13 nabokommuner.

Søre Sunnmøre Innkjøpsforum som består av 5 kommuner har fått levert løsningen i mars 2004.

Ålesund Kommune Innkjøp
Bergen Kommune Innkjøp
Søre Sunnmøre InnkjøpsforumTa kontakt med Digikom om dette er interessant for din organisasjon.

<<< Tilbake

 
...nyhetsbrev
send nyhetsbrev til dine kunder og kontakter.
...presse
effektiv kommunikasjon mellom din bedrift og pressen.
...ekstranett
Målrettet kommunikasjon med utvalgte forretningspartnere.