DigiQ


Et komplett avvikssystem som er tilgjengelig for alle ansatte i den normale arbeidsflaten i portalen og med det blir ett naturlig verktøy for å øke bedriftens kvalitet.

Vi har i tilknytning til portalen utviklet et avvikssystem som kan ivareta all avviksbehandling i din bedrift. Avviksystemet sikrer prosessen fra innmelding til utførte tiltak samt statistikk.

Innmelderene får full oversikt og over egne avvik.
Saksbehandlere vil også til enhver tid ha full oversikt om hvordan en ligger an i forhold til frister.
For kvalitetsavdelingen og den øvrige ledelse vil systemet gi en komplett oversikt over nåsituasjonen samt statistikk når det gjelder avvik og type avvik både på selskaps og avdelingsnivå.

Systemet er integrert med personlig kalender og kommuniserer avviksinnmelding, melding til saksbehandler,melding til linjeleder, melding til kvalitetssjef og tilbakemeldinger til innmelder.

Systemet er som alle våra andre systemer tilgjengelig på web og alle meldinger kommuniseres via e-post. Dette gir ett sømløst verktøy i hele organsisasjonen uavhengig av tid og sted.

Ta kontakt med oss for en demonstrasjon om dette er av interesse for din bedrift.

Klikk på bildet under for å se større skisse av avviksbehandlingen.

<<< Tilbake


Klikk for  se strre versjon
Skisse avviksbehandling
 
...lønnsrapportering
Sjekk ut DigiLønn vårt unike system for styring av prosjekter mot kunder med rapportering av lønn og valgfri integrasjon mot lønn og fakturasytemer. Utsending og godkjenning av timelister via mobil.
Over 1500 ansatte bruker nå dette systemet hos våre kunder Elite Service Partner AS, Ren Pluss AS og Insider AS
Les mer...
...avviksbehandling
Et sømløst kvalitetssystem som er uavhengig av tid og sted.