Kulturkontoret


Web - Portal - Ekstranett

En komplett løsning for å ivareta kommunikasjon mellom kommune og organisasjoner.

Løsningen er en fulldynamisk databaseløsning med publliseringsløsning for web integrert i vår virksomhetsportal Digiport. Det er også et integrert ekstranett for organisasjonene.

Registrering og oppdatering
Organisasjonene må registrere seg på web og oppdatere informasjon om egen organisasjon via ekastranettet. Dette sikrer riktig informasjon samt at organisasjonene gjør jobben selv.

Kulturkontoret får inn registreringen og godkjenner denne før den går nn i registeret som godkjent og det gis automatisk tilbakemelding på e-post til kontaktpersonen i organisasjonen med brukernavn og passord for å logge seg inn i ekstranettet.

Organisasjonene kan så logge seg inn i ekstranettet for å ajorføre kontaktinformasjon samt søke om kulturstøtte.

Søke kulturstøtte
Skjema for å søke kulturstøtte er også dynamisk og spesiallaget for sikre at all relevant informasjon er med i søknaden.

Søknaden kommer inn til kulturkontoret i digiport og gir en oversikt over alle søknader samt status på disse. Det genereres samtidig en komplett søknad på e-post til postmotaket i kommunen for normal saksinnmelding i kommunens saks-behandlingssystem.

Oppnådde mål
Kulturkontoret får med dette en oppdatert oversikt over organisasjonene uten å måtte ajourføre dette registeret selv.
Kulturkontoret får også en komplett oversikt over søknader om kulturstøtte og kan oppdatere søknadene i henhold til saksbehandling og resultat.


Besøk kulturkontoret i Giske her...

<<< Tilbake

 
...lønnsrapportering
Sjekk ut DigiLønn vårt unike system for styring av prosjekter mot kunder med rapportering av lønn og valgfri integrasjon mot lønn og fakturasytemer. Utsending og godkjenning av timelister via mobil.
Over 1500 ansatte bruker nå dette systemet hos våre kunder Elite Service Partner AS, Ren Pluss AS og Insider AS
Les mer...
...Elite
Vi har levert web og intranett til Elite Service Partner.
...nettavis
Komplette avisløsninger for web
...presse
effektiv kommunikasjon mellom din bedrift og pressen.