Effektiv saksbehandling


Systemet kommuniserer automatisk med innmeldere, saksbehandlere og ansvarlige for tiltak samt gir nødvendig statistikk.

Innmelderene får full oversikt og over egne avvik.
Saksbehandlere vil også til enhver tid ha full oversikt om hvordan en ligger an i forhold til frister.
For ledelsen vil systemet gi en komplett oversikt over nåsituasjonen samt statistikk når det gjelder saker både på selskaps og avdelingsnivå.

Systemet er integrert med personlig kalender og kommuniserer saksbehandling, melding til saksbehandler,melding til ansvarlig for tiltak og tilbakemeldinger til innmelder.

Systemet er som alle våra andre systemer tilgjengelig på web og alle meldinger kommuniseres via e-post. Dette gir ett sømløst verktøy i hele organsisasjonen uavhengig av tid og sted.

Ta kontakt med oss for en demonstrasjon om dette er av interesse for din bedrift.


<<< Tilbake